Marke: ASIAN CHOICE

 • Big Taro Peeled - 454g

  CHF 2.95 CHF 5.50
  Frozen
  Frozen
 • Ebi Fry 2L (Shrimp Torpedo) - 250g

  CHF 10.95
  Frozen
  Frozen
 • Edamame (Plain) - 500g

  CHF 4.95
  Frozen
  Frozen
 • Edamame (Shelled) - 500g

  CHF 5.50
  Frozen
  Frozen
 • Garlic Dices - 1kg

  CHF 14.50
  Frozen
  Frozen
 • Lemongrass (Chopped) - 250g

  CHF 3.50
  Frozen
  Frozen
 • Peeled Garlic - 1kg

  CHF 14.50
  Frozen
  Frozen
 • Seasoned Jellyfish Salad - 100g

  CHF 4.50
  Frozen
  Frozen
 • Seaweed Salad - 500g

  CHF 7.95
  Frozen
  Frozen
 • Shrimp Black Tiger PD 26/30 - 700g

  CHF 16.50
  Frozen
  Frozen
 • Shrimp Pink CPD 100/200 - 700g

  CHF 11.95
  Frozen
  Frozen
 • Shrimp Vannamei PD 31/40 - 700g

  CHF 14.50
  Frozen
  Frozen
 • Sliced Lotus Root - 500g

  CHF 7.50
  Frozen
  Frozen
 • Squid Flowers - 800g

  CHF 14.50
  Frozen
  Frozen
 • Squid Pineapple Cut Filet - 850g

  CHF 16.95
  Frozen
  Frozen
 • Squid Rings - 1kg

  CHF 14.50
  Frozen
  Frozen